Ed en Jolanda Bakker

             Round and around  and around we go - rihanna

FLEVOLAND


Almere

In het zuidelijkste punt van Flevoland ligt Almere. Deze stad grenst  aan Lelystad (noorden), aan Zeewolde (oosten) en ligt aan het Markermeer, IJmeer en Gooimeer.

De stad is gebouwd op de IJsselmeerpolder, dat oorspronkelijk landbouwgebied was. Maar na de Tweede Wereldoorlog kwam men er snel achter dat de snelgroeiende bevolking rondom Amsterdam elders gehuisvest moest worden. Zo ontwierp men twee grote steden in de polder. Tijdens de bouw van de stad werden er voorwerpen uit de ijstijd opgegraven en scheepswrakken uit de Zuiderzeetijd gevonden. Almere staat ook bekend om zijn architectuur en bijzondere bouwwerken in de stad. Met name in het stadscentrum vindt je de moderne architectuur, maar de stad heeft ook één van de  grootste winkelcentra in het land. Bovendien ligt de stad omgeven door natuurgebieden waaronder de Oostvaarderplassen.

Ontdek Almere te voet of per fiets. Je kunt de stad wandelend ontdekken. Door woonwijken met moderne architectuur, over de aangelegde paden in mooie natuurgebieden of langs het water.  Almere is een ook echte fietsstad. De stad heeft 500 km lange fietspaden waarvan ruim 450 km vrij liggen van autowegen en busbanen. Er zijn honderden tunnels en bruggen waardoor Almere de veiligste fietsstad van Nederland is.

De Oostvaardersplassen heeft  5600 ha natuurgebied en  ligt tussen Lelystad en Almere. In 2018 werd het Nationaal Park Nieuw Land opgericht waar dit gebied deel uit maakt. Het gebied is maar beperkt toegankelijk voor bezoekers. Dit Nationale Park is een overwinteringsgebied voor vogels waaronder de visarend, de zeearend, de lepelaar en de zwarte ooievaar. Maar je vindt hier ook de grote grazers, zoals edelherten, Heckrunderen en Konik paarden. In het park vindt je diverse wandelpaden maar er loopt ook een fietspad door heen. 

E-mail