Ed en Jolanda Bakker

             Round and around  and around we go - rihanna

MOOSE - ELAND

De eland is het grootste hertensoort en komt uit de herkauwersfamilie. Ze komen voor in het noorden van de VS, Alaska, Canada maar ook in Europa , Azië en in Nieuw Zeeland waar ze ingevoerd zijn. De elanden leven in bosrijke gebieden waar veel meren voorkomen. Hij heeft een voorkeur aan drassige streken  als riviervalleien en meren. Ze zoeken hun eten tussen het kreupelhout in de bossen en als het warm is in de meren.  De eland is een goede zwemmer die je regelmatig in het water kan vinden. 

De eland is een zeer groot dier met een grote snuit en een zeer goed reuk- en gehoororgaan. Zijn zicht is echter beperkt.  Het dier kan net zo groot worden als een paard. De eland kan ruim 2,5 m schouderhoogte worden en ruim 3 m lang met een gewicht van ruim 800 kg. De vrouwtjes, koeien, wegen veel lichter dan de mannetjes, stieren. Zij kunnen ruim 375 kg wegen. Het gewei van de stieren kunnen ruim 2 m breed zijn en ong. 20 kg wegen. Het gewei kan uit meerdere takken bestaan. Tussen december en maart wordt het gewei afgeworpen en zal hierna weer aangroeien. De vrouwtjes hebben geen gewei. Zijn ruwe vacht is roodachtig bruin, zijn kop en manen iets donkerder met een grijze buik en onderbenen. Hij heeft zeer lange poten waar hij makkelijk mee door de sneeuw kan lopen. De eland heeft een klein staart sie ca. 10 cm kan worden.  Hij heeft een lange dichte beharing. Op zijn nek, hals en borst heeft hij een manen.  De eland heeft een overhangende bovenlip die hij gebruikt om zijn voedsel te grijpen. Het voedsel van de eland bestaat uit waterplanten, kruiden, blad en knoppen, twijgen en in de winter boomschors. 

De eland is solitair en leeft zelden in een kudde, in gebeurt alleen inde winter en is het meestal familie van elkaar onder leiding van een oudere koe. De stieren zijn polygaam en in de bronstijd zoeken ze naar bronstige koeien en verlaten deze als ze niet meer willen paren. Tijdens de bronstijd proberen de stieren de kleinere koeien te lokken met hun gebrul. Concurrentie wordt fanatiek uitgevochten.  In deze tijd zijn de elanden erg agressief. Na bevruchting zal de koe na ong 235 dagen een kalf werpen. Tweelingen komen ook voor bij oudere vrouwtjes, heel soms een drieling. Het kalfje weegt ong. 11 tot 16 kg.  Na een paar dagen kan het kalf zijn moeder al volgen. Het kalfje wordt een half jaar gevoed door de moeder, waarna het daarna planten gaat eten. Vlak voor de moeder haar volgende kalf gaat werpen zal ze haar jong wegjagen. Kalven zijn over het algemeen het tweede jaar geslachtsrijp. Elanden kunnen gemiddeld zevenentwintig jaar oud worden. De belangrijkste vijand van de eland is de wolf. 

Moose in de regen

GESPOT in Elk Island N.P.,  Jasper, AB, diverse gebieden Alberta en Grand Tetons N.P. WY, Big Horn National Park MT   

E-mail